Theo dõi page

Liên hệ

address

ADDRESS

SAIGON EXHIBITION & CONVENTION CENTER (SECC) - 799 Nguyen Van Linh Str., Dist. 7, Ho chi minh city

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: 9 Dinh Le St., Hoan Kiem Dist., Ha Noi.

Điện thoại: (84-24) 3825 5546 Ext 446

Fax: (84-24) 3825 5556

Email: expo@vinexad.com.vn

Website: www.vinexad.com.vn www.vietnamexpo.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0100108007

Ngày cấp: 14 tháng 9 năm 2016