Sản phẩm trưng bày

05/10/2016 03:10

Dụng cụ các loại:

-         Dụng cụ cầm tay

-         Dụng cụ điện

-         Máy nén khí

-         Dụng cụ làm vườn

-         Dụng cụ và thiết bị máy móc

-         Các loại phụ tùng và thiết bị

-         Thiết bị hàn

-          Vật liệu bào mòn

Thiết bị gia cố:

-         Bulông 2 đầu

-         Đinh ốc các loại

-         Bulông đai ốc

-         Đinh tán

-         Lò xo cơ khí

DIY và Ngũ kim trong ngành xây dựng::

-         Vật liệu xây dựng và linh kiện

-         Phụ kiện cửa và ngũ kim (đinh, lưới kim loại)

-         Thiết bị điện

-         Thiết bị tự động

-         Vật liệu kim loại

-         Sản phẩm sơn và hóa chất

Thiết bị an toàn, khóa và linh kiện:::

-         Khóa các loại

-         Hệ thống và thiết bị an toàn

-         Linh kiện xây dựng và nội thất

-         Thiết bị và linh kiện bảo hộ lao động