Tin tức nổi bật

Giới thiệu

Sau những cố gắng của Ban tổ chức và sự tham gia tích cực của các nhà trưng bày, Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay 2017 đã thu được những kết quả ngoài mong đợi...

Tại sao nên đến tham quan?

Sự kiện duy nhất tại Việt Nam về ngành ngũ kim và dụng cụ cầm tay, tạo ra nhiều cơ hội giao lưu hợp tác cho các hiệp hôi, nhà sản xuất và nhà kinh doanh trong ngành...

Phát triển ngành cơ khí- Thiếu đòn bẩy chính sách

Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Phước Tống - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp cơ khí - điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) - xung quanh thực trạng và các giải pháp phát triển ngành cơ khí...

Triển lãm quốc tế ngũ kim và dụng cụ cầm tay Việt Nam 2017

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra Hội thảo chuyên ngành "Liên kết chuỗi giá trị cho ngành công nghiệp phụ trợ & Tiếp thị bán hàng cho các sản phẩm trong ngành” được phối hợp với Hội thiết bị Cơ khí điện Tp. Hồ Chí Minh (HAMEE)...