Tin tức nổi bật

Giới thiệu

Sau những cố gắng của Ban tổ chức và sự tham gia tích cực của các nhà trưng bày, Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay 2017 đã thu được những kết quả ngoài mong đợi...

Phát triển ngành cơ khí- Thiếu đòn bẩy chính sách

Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Phước Tống - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp cơ khí - điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) - xung quanh thực trạng và các giải pháp phát triển ngành cơ khí...

Triển lãm quốc tế ngũ kim và dụng cụ cầm tay Việt Nam 2017

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra Hội thảo chuyên ngành "Liên kết chuỗi giá trị cho ngành công nghiệp phụ trợ & Tiếp thị bán hàng cho các sản phẩm trong ngành” được phối hợp với Hội thiết bị Cơ khí điện Tp. Hồ Chí Minh (HAMEE)...

Sẽ diễn ra triển lãm quốc tế sản phẩm ngũ kim và dụng cụ cầm tay 2017 tại TP. Hồ Chí Minh

Được sự đồng ý của Bộ Công Thương, sự hỗ trợ và tư vấn chuyên môn của Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VINEXAD) sẽ tổ chức Triển lãm Quốc tế sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay