Theo dõi page

ĐĂNG KÝ THAM QUAN

ĐĂNG KÝ THAM QUAN

Tên công ty *

Địa chỉ*

Điện thoại*

Email*

Fax

Quốc gia*

Người tham dự

Di động

Loại hình công ty

Chức danh

Website

Loại hình kinh doanh

Ngành nghề hiện tại

Mặt hàng quan tâm

Ngành dụng cụ cầm tay
Thiết bị gia cố
DIY và Ngũ kim trong ngành xây dựng
Thiết bị an toàn, khóa và linh kiện

Vui lòng đánh dấu vào ô chỉ mục đích tham quan triển lãm của quý vị

Bằng cách nào bạn biết đến triển lãm

Năm ngoái bạn đã đến tham quan Triển lãm Hardware and Hand Tools Expo 2019 chưa?